PELAYANAN KATEGORIAL 2023

Pelayanan Anak (Pelkat PA)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga GPIB kategori usia 0 – 12 tahun.
PENGURUSPELKAT PA
KETUASdri. Theza I. Telaumbanua
WAKIL KETUASdri. Tabitha R. Maanary
SEKRETARISSdri. Brenda C. Rahabeat
WK. SEKRETARISSdri. Erika R. K. Tambunan
BENDAHARASdri. Glory Maria Tasoin
BID. TEOLOGIASdri. A. Patlely Unenor
BID. PELKESSdri. Vio Eklesia Y. Rau
BID. GERMASASdri. Merlin Ongirwalu
BID. PPSDL-PPKlbu. Stacy Q. Suitela
BID. PEGSdri. A. Beatrice Unenor
BID. INFORKOMSdr. Don D. Darmawan
KOOR. POS / SEKTORSdri. Violent W. Nalurita (Pasar Lama)
Sdri. Vania B. Sumantyo (GAS)

 


Persekutuan Teruna (Pelkat PT)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga GPIB kategori usia 13 – 16 tahun.
PENGURUSPELKAT PT
Ketualbu. Gloria Tampenawas
Wakil Ketua
Sekretarislbu. Sylvia J. R. Metekohy
Wk. Sekretaris
Bendaharalbu. Paula Unenor
Bid. TeologiaSdr. Beth Septian Batee
Bid. PelkesSdr. Beth Septian Batee
Bid. Germasalbu. Fransisca Hutagaol
Bid. PPSDl-PPKlbu. Fransisca Hutagaol
Bid. PEGSdri. Aprilia Dian Sukmana
Bid. lnforkomSdri. Aprilia Dian Sukmana
Koor. Pos / Sektor

 

 


Gerakan Pemuda (Pelkat GP)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga GPIB kategori usia 17 – 35 tahun.
 • Ketua:
 • Wakil Ketua:
 • Sekretaris:
 • Wakil Sekretaris:
 • Bendahara:
 • Wakil Bendahara:

Persekutuan Kaum Perempuan (Pelkat PKP)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga perempuan (kaum Ibu) GPIB kategori usia 36 – 59 tahun atau sebelum usia 36 tahun namun sudah menikah.
 • Ketua:
 • Wakil Ketua:
 • Sekretaris:
 • Wakil Sekretaris:
 • Bendahara:
 • Wakil Bendahara:

Persekutuan Kaum Bapak (Pelkat PKB)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga laki-laki (kaum Bapak) GPIB kategori usia 36 – 59 tahun atau sebelum usia 36 tahun namun sudah menikah
 • Ketua:
 • Wakil Ketua:
 • Sekretaris:
 • Wakil Sekretaris:
 • Bendahara:
 • Wakil Bendahara:

Persekutuan Kaum Lansia (Pelkat PKLU)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga GPIB kategori usia 60 tahun ke atas.
 • Ketua:
 • Wakil Ketua:
 • Sekretaris:
 • Wakil Sekretaris:
 • Bendahara:
 • Wakil Bendahara:

 

Hits: 28