PELKAT PKP

Persekutuan Kaum Perempuan (Berdiri sejak tanggal 18 Februari 1965)

adalah wadah pembinaan & pelayanan warga perempuan (kaum Ibu) GPIB kategori usia 36 – 59 tahun atau sebelum usia 36 tahun namun sudah menikah.

Data Desember 2022

PAULUS 31
PETRUS 52
YAKOBUS 49
TITUS 49
TIMOTIUS 33
FILEMON 19
APOLOS 61
294
PENGURUSPELKAT PKP
KETUAlbu. Yuliana
WAKIL KETUAlbu. Suparti
SEKRETARISlbu. Wulan Terry
WK. SEKRETARISlbu. Agustina Wadan
BENDAHARAlbu. Veronika Atik Maitimu
BID. TEOLOGIAlbu. Ningsih Parman Sihite
BID. PELKESlbu. Mujirah Maanary
BID. GERMASAlbu. Martha Melatunan
BID. PPSDL-PPKlbu. Albertha T. B.
BID. PEGlbu. Sri Lumamuly
BID. INFORKOMlbu. Nunuk
KOOR. POS / SEKTORlbu. Lidya Nurwe
lbu. Arni Haumahu
lbu. Marini Kawengian
lbu. Deli Jaranmassa
lbu. Stella Latupeirissa
lbu. Lisa Siahaya

Views: 63